DEV

Primair onderwijs

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) heeft aanbod in een doorgaande leerlijn voor groep 1 tot en met 8 in het basisonderwijs. Voor elke leeftijdsgroep zijn er schoolconcerten, lesmateriaal en repetitiebezoeken die passen bij de ontwikkeling van de kinderen en leerdoelen van het basisonderwijs.

Ons aanbod voor het basisonderwijs

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 6 komen wij naar de scholen toe. De leerlingen van groep 6 t/m 8 bieden wij een onvergetelijke ervaring van de Pieter Roelf Jeugdconcerten in de grote theaters aan. Bij elk schoolconcert is lesmateriaal beschikbaar.

Mede dankzij verschillende Cultuurmenu’s in Noord Nederland kunnen wij steeds vaker de scholen in Noord Nederland bezoeken om leerlingen kennis te laten maken met symfonische muziek. Een scholentour maakt het zowel financieel als logistiek mogelijk om onze musici naast de reguliere programmering in te zetten voor deze concerten. Mocht uw school geen gebruik (kunnen) maken van een Cultuur- of Kunstmenu in Noord Nederland, dan kunt u bij ons informeren of er wellicht toch mogelijkheden zijn om uw leerlingen kennis te laten maken met het oudste professionele symfonieorkest van Nederland.

Partner van Meer Muziek in de Klas

Het NNO is ook partner van Meer Muziek in de Klas Groningen. In november 2017 werd dit muziekconvenant in de stad Groningen getekend. In dit convenant zijn de afspraken vastgelegd om het muziekonderwijs op lange termijn in het basisonderwijs te verankeren.  Onder de naam De Muziektafel werken het NNO en andere  convenantspartners samen in een stuur- en een werkgroep.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Johannes Terpstra, projectleider Cultuureducatie via j.terpstra@nno.nu of 050 3695800

Gertrude Kokke, medewerker Cultuureducatie (contact scholen en planning) via g.kokke@nno.nu of 050-3695800